Katedra ELEKTROTECHNIKY A POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ

Katedra zabezpečuje výuku v těchto základních oblastech: teoretická elektrotechnika (základy elektrotechniky, elektrické obvody, teorie elektromagnetického pole), výpočetní technika (algoritmizace, základy programování, objektové programování, vizuální programování, CAD programy), elektrochemie a počítačové modelování (analýza jednotlivých fyzikálních polí a jejich sdružení, simulace a optimalizace elektrotechnických systémů) ve všech etapách studia. Katedra se rovněž spolupodílí na garantování studijního programu Materiály a technologie pro elektrotechniku a garantuje některé speciální předměty v jednotlivých oborech studia na Fakultě strojní, Fakultě aplikovaných věd a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Ve spolupráci s OTH Regensburg katedra zajišťuje na tamější univerzitě dvakrát za rok kurz Užití MATLABu a počítačové simulace pro analýzu elektrických obvodů.

V oblasti vědy a výzkumu se pracovníci katedry se aktivně podílí na řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu v oblasti elektromagnetismu, elektromechanických systémů, elektrického tepla a pokročilého modelování fyzikálních polí. Pracovníci katedry se účastní mnoha mezinárodních konferencí a sympozií, publikují v předních impaktovaných a recenzovaných mezinárodních odborných časopisech.

Katedra pravidelně pořádá mezinárodní vědecké konference a kongresy. Jednou z původních a nejdéle pořádaných je vlastní konference Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering (AMTEE) pořádaná pravidelně jednou za dva roky již od roku 1993. Později se katedra připojila k organizaci větších mezinárodních konferencí, např. European Seminar on Computing (ESCO) - pravidelně jednou za dva roky od roku 2008 a Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE) každoročně - společně s partnery v Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Pracovníci katedry organizují také akce, které jsou součástí série sympozií, jako např. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET) 2013, Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC) 2014 a International UIE Congress on Evolution and New Trends in Electrothermal Processes 2021.