Elektrotechnika do hloubky

Teoretická elektrotechnika

KEP zajišťuje výuku klíčových a nadčasových předmětů TEL1, TEL2 a TEL3, na které následně navazuje předmět Elektrodynamika. Tyto předměty představují obsáhlý úvod do problematiky elektromagnetického pole a elektrických obvodů a jsou základem pro úspěšné pochopení základních jevů v elektrotechnice. Předměty jsou stavěny tak, aby reflektovaly problémy řešené v dalších předmětech a v praxi.

Programování, modelování a simulace

Dnešní výzkum a vývoj se neobejde bez počítačů, dalšími styčnými body katedry jsou tak programování, modelování a simulace. Ať už jde o Matlab, C++, vizuální programování nebo tvorbu aplikací pro mobilní zařízení. Naučíte se nejen všechny nutné dovednosti, ale vyzkoušíte si je i na reálných příkladech.

Pokud potřebujete znát sílu vašeho aktuátoru, spočítat, jak rychle laser roztaví prášek nebo optimalizovat tvar induktoru či nosníku, přichází vhod software umožňující modelování a simulace. Naučíme vás pracovat nejen s naším vlastním programem, ale i s velkými komerčními softwary, jako je například COMSOL Multiphysics.

Elektrochemie a mnoho dalšího

Baterie a palivové články jsou nedílnou technologií současnosti a v blízké budoucnosti jejich důležitost dále poroste. To, jak baterie a články fungují, a obecně o propojení elektrotechniky a chemie se můžete dozvědět na předmětu Elektrochemie.

Katedra nabízí i mnoho dalších předmětů, ať už jsou to například Dějiny elektrotechniky  nebo předměty zaměřené na konstrukci a vývoj zařízení.

Přehled všech našich předmětů lze najít na Courseware.